Onderwijs ondersteunend personeel

Eva Sinnema

Directeur

Harry Postema

Locatieleider

Meer info

Liesbeth Wijngaarden

Leraarondersteuner groep 5 t/m 8

Meer info

Ingrid Reitsema

Leraarondersteuner groep 1 t/m 4

Meer info

Syta Heeringa- van Wieren

Intern begeleider

Meer info

Sijmen Sijtsma

Onderwijsondersteuner

Meer info