Innovatief

Innovatief in onderwijs betekent voor ons voortdurend bezig zijn om te zoeken naar verbeteringen.  Verbeteren lukt alleen als je dingen uitprobeert. Informatie verzamelen door te lezen, samen te werken in lerende netwerken,  andere scholen te bezoeken is de basis om experimenten aan te gaan. Je moet daarbij durf hebben om fouten te maken en daarvan te leren. Gebruik maken van goede voorbeelden en bereid zijn kennis te delen.

We zijn op dit moment bezig om ons te oriënteren op het onderwijs van de toekomst. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderen opgroeien in een wereld die constant in beweging is. Dat vraagt andere vaardigheden dan het onderwijs van vroeger; informatie zoeken, samenwerken communiceren met mensen over de hele wereld, gebruik maken van de talenten die je hebt. 

Wij denken dat je daarvoor een sterke en inspirerende leeromgeving nodig hebt. Een gebouw, meubilair, methodes en leerkrachten die kinderen nieuwsgierig maken en in staat stellen de nodige kennis en vaardigheden op te doen. We werken hierin nauw samen met de andere scholen van de stichting ROOBOL. 

In de loop van het schooljaar 2017-2018 zijn we van plan om ons meubilair te vervangen en de klassen en andere ruimtes in te richten als een "sterke en inspirerende" leeromgeving.