Innovatief

Innovatief in onderwijs betekent voor ons voortdurend bezig zijn om te zoeken naar verbetering. Verbeteren lukt alleen als je dingen uitprobeert. Informatie verzamelen door te lezen, samen te werken in lerende netwerken,  andere scholen te bezoeken, is de basis om experimenten aan te gaan. Je moet daarbij durf hebben om fouten te maken en daarvan te leren. Gebruik maken van goede voorbeelden en bereid zijn kennis te delen.

We zijn op dit moment bezig om ons te oriënteren op het onderwijs van de toekomst. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderen opgroeien in een wereld die constant in beweging is. Dat vraagt andere vaardigheden dan het onderwijs van vroeger: informatie zoeken, samenwerken, communiceren met mensen over de hele wereld, gebruik maken van de talenten die je hebt. 

Wij denken dat je daarvoor een sterke en inspirerende leeromgeving nodig hebt. Een gebouw, meubilair, methodes en leerkrachten die kinderen nieuwsgierig maken en in staat stellen de nodige kennis en vaardigheden op te doen. We werken hierin nauw samen met de andere scholen van de stichting ROOBOL. 

In maart 2019 is al ons meubilair vervangen.We durven te zeggen dat  de klassen en andere ruimtes inmiddels zijn  ingericht als een "sterke en inspirerende" leeromgeving.

 

IPC

In het voorjaar van 2020 willen we ons gaan orienteren op 'onderzoekend leren'.  Dit doen wij door het uitproberen van een proefthema van IPC.

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.