Innovatief

Innovatief in onderwijs betekent voor ons voortdurend bezig zijn met zoeken naar verbetering. Verbeteren lukt alleen als je dingen uitprobeert. Informatie verzamelen door te lezen, samen te werken in lerende netwerken, andere scholen te bezoeken, is de basis om experimenten aan te gaan. Je moet daarbij durf hebben om fouten te maken en daarvan te leren. Gebruik maken van goede voorbeelden en bereid zijn kennis te delen is ook belangrijk.

Wij zijn op dit moment bezig om ons te oriënteren op het onderwijs van de toekomst. Daarbij is het uitgangspunt dat kinderen opgroeien in een wereld die constant in beweging is. Dat vraagt andere vaardigheden dan het onderwijs van vroeger: informatie zoeken, samenwerken, communiceren met mensen over de hele wereld, gebruik maken van de talenten die je hebt. 

Wij denken dat je daarvoor een sterke en inspirerende leeromgeving nodig hebt. Een gebouw, meubilair, methodes en leerkrachten die kinderen nieuwsgierig maken en in staat stellen de nodige kennis en vaardigheden op te doen. Wij werken hierin nauw samen met de andere scholen van de stichting ROOBOL, met name met de Burgerschool, eveneens in Dokkum.

In maart 2019 is al ons meubilair vervangen. Wij durven te zeggen dat de klassen en andere ruimtes inmiddels zijn ingericht als een "sterke en inspirerende" leeromgeving.