College van Bestuur en Raad van Toezicht

 

College van Bestuur: 
  • De heer Willem Wouda, bestuurder

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het ROOBOL-kantoor. 

 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:
De heer H. Dijkstravoorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie
Mevrouw T. Veenma-Kosterremuneratiecommissie
Mevrouw S.C. Westra-Boschvice-voorzitter Raad van Toezicht, commissie Onderwijs en Kwaliteit.
Mevrouw W. van de Venncommissie Onderwijs en Kwaliteit
Mevrouw O. de Vriesaudit en financiële commissie
De heer P. Maasbommelaudit en financiële commissie

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl