Wat is de Vreedzame School?

De Vreedzame School  beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap. Waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verrantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en ze staan open voor verschillen tussen mensen. 

Waarom kiest 'De Nynke' voor de Vreedzame School?

Wij vinden het op de Nynke belangrijk dat wij elkaar met respect behandelen. Sociale vaardigheden aanleren is hierbij van belang en daarom krijgt het ook een prominente plaats binnen onze school. Goed met elkaar leren omgaan is waardevol voor later. 

Hoe werkt de Vreedzame School?

De Vreedzame School werkt in een 6-tal blokken die per jaargroep worden doorlopen. Er is een doorlopende lijn van groep 1 tot en met groep 8. De blokken kennen de volgende thema's:

  • Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming)
  • Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
  • Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
  • Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
  • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
  • Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Ook wordt er van ouders verwacht actief deel te nemen aan de Vreedzame School. Aan de hand van kletskaarten die de kinderen eens in de zoveel tijd mee naar huis krijgen worden de ouders actief betrokken in het proces rondom de Vreedzame School. 

Meer lezen over de vreedzame school kijk dan op: http://www.devreedzameschool.nl