Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.00 uur.

Groep 1 heeft de hele woensdag geen les!