Schoolondersteuningsprofiel

Eens in de vier jaar maakt een school een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt aangegeven welke steun de school kan bieden in het kader van Passend Onderwijs.

 

 Schoolondersteuningsprofiel