De schoolgids

De basisschool .............. een stukje van je leven

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om jaarlijks een schoolgids te maken. Zo’n gids moet helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.

De schoolgids is bedoeld voor ouders die hun kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan de ouders van onze school leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. De schoolgids is ook altijd beschikbaar op de site van onze school. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

N.B.  Voor suggesties, verbeteringen, wijzigingen en/of aanvullingen  t.a.v. deze schoolgids houden wij ons van harte aanbevolen.

Bob Rijpstra, directeur

Een volledig exemplaar van de schoolgids kunt u downloaden door op de link hieronder te klikken.

Het schoolplan

Dit plan bevat onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. We vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs nog verder toeneemt. Dat willen we bereiken door planmatig te werken aan de opbrengsten. Dit kan alleen door leerkrachten die zich blijven professionaliseren zodat ze in staat zijn de geplande verbeterpunten in de praktijk tot uitvoer te brengen.

We denken dat we daarvoor een schoolgebouw nodig hebben dat aan de onderwijskundige eisen van deze tijd voldoet. Eisen met betrekking tot de mogelijkheid van coöperatief leren en het gebruik van moderne multimedia. We spreken dan over een sterke en inspirerende leeromgeving. 

We streven naar het vergroten van ons marktaandeel wat betreft leerlingaantallen. In de wijk waar onze school staat wonen veel gezinnen met schoolgaande kinderen. We zullen actie moeten ondernemen om ouders de keus voor ons te laten maken. Daartoe nemen we als school initiatief om onze naamsbekendheid te vergroten Als uitgangspunt  hanteren we dat school en ouders als partners naast elkaar functioneren in de ontwikkeling van de kinderen.   Het stellen van hoge doelen , uitgaande van hoge ambities bij alle betrokkenen moet de opbrengsten van ons onderwijs op een peil brengen dat minimaal op het landelijk gemiddelde ligt.

Het schoolplan 2015-2019 geeft richting en sturing aan de schoolontwikkeling. Een en ander is vertaald in beleidsvoornemens. Deze voornemens zijn gefaseerd in de tijd. Per schooljaar worden deze vertaald in het schooljaarplan

U kunt het volledige schoolplan downloaden door op de link hieronder te klikken.