Kennismaken nieuwe kleuters

Voordat kinderen 4 jaar worden mogen ze vijf ochtenden  komen om kennis te maken met de school, de medeleerlingen en de leerkracht. Bij de aanmelding wordt afgesproken welke dagen de nieuwe leerling welkom is. Valt de verjaardag in of kort na de zomervakantie dan wordt in overleg besloten of het verstandig is om de kennismakingsmomenten nog voor de zomervakantie te plannen. De groep ziet er na de vakantie immers anders uit doordat de oudste kleuters naar groep 3 gaan.