Samen werken aan jouw toekomst!

De Nynke van Hichtumschool in het kort...

  1. De nadruk van ons onderwijs ligt op de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen.
  2. De zorg en betrokkenheid bij leerlingen staan erg centraal op onze school.
  3. We streven naar maximale resultaten voor onze kinderen.
  4. Werken aan een goede ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen vinden wij vanzelfsprekend.
  5. Ook de onderwijsinspectie vindt de kwaliteit van ons onderwijs dik in orde.
  6. Samen werken, samen spelen en samen delen hoort erbij.
  7. We leren kinderen verbaal weerbaar te zijn.
  8. Zelf oplossingen zoeken en vinden, maakt kinderen zelfredzaam en zelfstandig.
  9. De Nynke van Hichtumschool is open en ontvankelijk voor iedereen.
  10. In onze school is een peuterspeelzaal gevestigd.