Onze identiteit

De Nynke van Hichtum is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij ons op school. Wij besteden aandacht aan diversiteit tijdens de IPC (International Primary Curriculum)-projecten en tijdens de lessen Vreedzame School.

Ook kunnen ouders kiezen uit levensbeschouwelijke lessen, godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO), die door vakdocenten worden gegeven. Op deze manier besteden we actief aandacht aan verschil.

We leren graag met en van elkaar!