Onze identiteit

 De Nynke van Hichtumschool is een openbare basisschool. De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.

In onze school weerspiegelt zich de omgeving waarvan de school deel uit maakt, in ons geval van  de wijk Fûgellân. In onze school is ruimte voor de cultuur en de overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren ze de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.

Wij vinden dat ieder kind recht heeft om van jongsaf aan in aanraking te komen met verschillende culturen en overtuigingen. Daarom kunnen ouders kiezen voor humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs (hvo / gvo). Alleen de kinderen waarvan de ouders dat willen,  volgen die lessen

Over onze school

Onze school is genoemd naar Nynke van Hichtum, pseudoniem voor Sjoukje Bokma - de Boer.  Ze werd geboren in de pastorie van Nes (Dongeradeel), kreeg daar onderwijs aan de dorpsschool en later op een kostschool te Dokkum. Ze trouwde met Piter Jelles Troelstra, die vooral bekend werd binnen de arbeidersbeweging en als een van de oprichters van de SDAP. Nynke van Hichtum was een kinderboekenschrijfster en het bekendste boek wat zij geschreven heeft, is Afke’s Tiental. Ze overleed op 9 januari 1939.

Onze school bestaat sinds 1964 – 1965 en we gebruiken  het gebouw aan de Aalscholver al MEER DAN 40 jaar. DE SCHOOL IS grondig gerenoveerd . De kinderen krijgen les in een fijne school die uitdaagt tot leren.  Onze school staat in de wijk “het Fûgellân “. In ons gebouw is peuterspeelzaal “It Fûgelnêst” gehuisvest, waar we ook goede contacten mee onderhouden.

Op onze school zitten rond de vijfenzeventig leerlingen. Onze klassen zijn combinatiegroepen en voor elke groep staan 2 leerkrachten. Bob Rijpstra is directeur van de school.