ONZE SCHOOL IN 10 PUNTEN

De Nynke van Hichtumschool in het kort...

1. We besteden veel aandacht aan  de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen.

2. De zorg en betrokkenheid bij leerlingen staan  centraal op onze school.

3. Werken aan een goede ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen vinden wij vanzelfsprekend.

4. Samen werken, samen spelen en samen delen hoort erbij.

5. We leren kinderen verbaal weerbaar te zijn.

6. Zelf oplossingen zoeken en vinden, maakt kinderen zelfredzaam en zelfstandig.

7. De Nynke van Hichtumschool is open en ontvankelijk voor iedereen.

8. In onze school is ook een peuterspeelzaal gevestigd.

Samen werken aan jouw toekomst!