De rol van ouders

Voor ons zijn ouders en leerkrachten partners in het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Beiden hebben hun eigen deskundigheid. Ouders weten vaak wat goed werkt in de opvoeding van hun kinderen en leerkrachten zijn onderwijsprofessionals. Van partners wordt verwacht dat ze regelmatig met elkaar in gesprek gaan, dit om de omstandigheden voor de kinderen zo te maken dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij partners is ook sprake van gelijkwaarigheid. Dat betekent dat het voor ons de normaalste zaak van de wereld is om in gesprek te gaan met ouders en kinderen. Aanspreekbaar zijn betekent in onze optiek dat als er aanleiding is om met elkaar te praten geprobeerd wordt om afspraken op korte termijn te plannen. Een open en transparante houding versterkt het vertrouwen in elkaar. We doen er alles aan om goed en effectief met elkaar te communiceren. Via het interactieve medium van de schoolapp "Social Schools" delen we niet alleen berichtjes, foto's en agenda's, maar we onderzoeken ook hoe we gebruik kunnen maken van een digitaal kindportfolio.